Harga sesebuah idea adalah amat berharga sekali, ia bergantung kepada bagaimana idea itu dapat memberi impak kepada orang lain. Mencari sesuatu idea mengambil masa yang lama, dan masa itu akan terus berdetik, tidak boleh di ulang dan di beli. Jadi pada pandangan penulis, harga sebuah idea adalah harga sesuatu masa yang di habiskan untuk mencari idea tersebut.

idea bernas, idea bijak

Contoh: Seorang penulis novel menghabiskan beberapa bulan untuk menyiapkan sesebuah buku, jika hendak di bandingkan kos kertas, dakwat, percetakan; ia boleh di cari kerana ia sentiasa ada, tapi masa yang dihabiskan untuk menghasilkan plot-plot novel tersebut tidak dapat di kembalikan. bagaimana kos masa tersebut, Jadi dengan itu harga sebuah idea sangat penting.

Contoh lain: Jika suatu barang terbuang, pada pandangan A, ianya hanyalah sampah semata-mata yang hendak dilupuskan. Manakala bagi B, sampah tersebut dengan sedikit inovatif, idea semestinya. ‘sampah’ itu menjadi suatu yang bernilai dan berguna kepada diri sendiri mahupun orang lain.

Kita tidak perlu menjadi seorang yang genius untuk mencari sesuatu idea. Idea yang bodoh kadang kala berguna juga, ada idea yang tidak masuk logik akal, tapi dengan pengubahsuaian mengikut keadaan realiti semasa, ia adalah boleh di aplikasikan.

NotaPositif: Bagaimana perasaan anda apabila anda memberi idea dan kemudian orang cakap “Good Idea!”, “Bijak Idea”,”Nice Idea”.