˙˙˙uɐıɐsǝןǝʎuǝd ınɯǝuǝɯ ɐʎuɹıɥʞɐ˙˙˙˙ɥɐɾɹɐp 063 ƃuısndɹǝq und nʞɐ ɐʇɐɯ uɐƃuǝp ʇnqǝsɹǝʇ ɯnɹoɟ ɐɔɐqɯǝɯ ɐן snɹǝʇ˙˙(uʍop-ǝpısdn) ¡¡ʞıןɐqɹǝʇ ɐɹɐɔǝs uɐsıןnʇ˙˙˙ıu ʞıןǝd uɐsıןnʇ ʞɐdɯɐuɹǝʇ nʞɐ˙˙sʎɐsɥʇnoʎ ıʇıunɯoʞ uɐƃuɐnɹ ɯɐןɐp˙˙ƃoןq 'ʞooqǝɔɐɟ 'sʎɐsɥʇnoʎ ǝʇısqǝʍ ıɹɐʎɐןǝɯ˙˙ɹǝɾ ǝuıןuo ʞnp nʞɐ ıu ıɹɐɥ
**************
Hari ni aku duk online jer..melayari website YOUTHSAYS, FACEBOOK, BLOG..dalam ruangan komuniti Youthsays..aku ternampak tulisan pelik ni...tulisan secara terbalik!! (upside-down!!)..Terus la membaca forum tersebut dengan mata aku pun berpusing 360 darjah....Akhirnya menemui penyelesaian...

¡ǝɥǝɥǝɥ˙˙ʞɹǝ ǝuɯɐɔ nɐʇıƃɐq nʞɐ uǝɯoʞ uɐƃuɐnɹ ıʇuɐu˙˙˙uǝɯoʞ ɥɐן ɐןıs nɐʇ ʞɐu˙˙˙˙˙ɹǝɾ ƃuɐuǝs ɐʎuɐɹɐɔ
***************
Caranya senang jer.....nak tau sila lah komen...nanti ruangan komen aku bagitau camne erk..hehehe!